Välkommen

KOMPOSTBUTIKEN/Leffe på hörnet, Såggatan 61, 414 67 GÖTEBORG, 031/12 26 51, e-post: till kompostbutiken.com

Vem vördar honom,

den djupe, den lugne odlaren,

den evige grå lille bonden i jordens mull

Harry Martinsson


Dyngmask följer med när du köper en mullbänk av oss. I vår butik i Majorna kan du även  köpa en aktiv sats för 225:- inkl moms.


Vi sköter om ett flertal större komposter för flerfamiljshushåll i Majorna, men vi behöver bli fler som kan hantverket. Med stöd från Leader Längs Göta Älv och Europeiska Socialfonden har vi 2018 kunnat starta projektet "Gröna jobb på Norra Hisingen: utbildning i professionell kompostering"

En presentation av mig och vad som upptar mycket av min tid nu för tiden; nämligen kompostering och komponering.

Framfört på Helsjöns folkhögskola i april 2020.

Välkommen hit!


Vi tillverkar komposter, odlingskragar och mycket mer!


På Såggatan i Majorna tillverkar vi komposter, odlingskragar och andra odlingstillbehör i sibirisk, FSC-märkt lärk. Tillverkning har skett sedan 1995.

Vi kallar våra komposter för Mullbänkar och tillverkar dem på beställning

i olika storlekar och för olika behov. Allt tillverkat här dvs Made in Majorna.


Sedan 2009 komposterade vi även matrester från ca 2000 hushåll i Majorna.

Det har blivit åtskilliga ton genom åren. Maskarna omvandlar detta till

den näringsrika kompostjorden, Det svarta guldet, som hyresgästerna

får använda till odling. Och det är många som idag har börjat odla på

gårdarna och gemensamhetsytor i Majorna.