Välkommen

Välkommen hit!


Vi tillverkar komposter, odlingskragar, erbjuder föreläsningar och mycket mer!

På Såggatan i Majorna tillverkar vi komposter, odlingskragar och andra odlingstillbehör i sibirisk, FSC-märkt lärk. Tillverkning har skett sedan 1995. Vi kallar våra komposter för Mullbänkar och tillverkar dem på beställning i olika storlekar och för olika behov. Allt tillverkat här dvs Made in Majorna.


Sedan 2009 har vi komposterat som mest matrester från ca 2000 hushåll i Majorna (2023 ca 1300 hushåll). Det har blivit åtskilliga ton genom åren. Maskarna omvandlar detta till den näringsrika kompostjorden, Det svarta guldet, som hyresgästerna får använda till odling. Och det är många som idag har börjat odla på gårdarna och gemensamhetsytor i Majorna.

Med stöd från Leader Längs Göta Älv och Europeiska Socialfonden har vi 2018-2020 genomfört projektet "Gröna jobb på Norra Hisingen: utbildning i professionell kompostering".

En presentation av mig... och vad som upptar mycket av min tid nu för tiden; nämligen kompostering och komponering. Framfört på Helsjöns folkhögskola i april 2020.

Så här fint vart det när våra snickrade odlings-lådor i amerikansk rödek placerats ut i kvarteret Kabyssen längs Såggatan.

Familjebostäder har storsatsat på att fånga upp regnvattnet från taken i en brunn som framöver ska förse odlingarna

med vatten.

Det gillar vi!

Odlingslådor på Kabyssen

KOMPOSTBUTIKEN/Leffe på hörnet, Såggatan 61, 414 67 GÖTEBORG, 0736/65 20 08, e-post: till kompostbutiken.com