Låghusmulle

KOMPOSTBUTIKEN/Leffe på hörnet, Såggatan 61, 414 67 GÖTEBORG, 0736/65 20 08, e-post: till kompostbutiken.com

Leffe på hörnet rymmer även Ekobeställarnas verksamhet.

Bredd 2,17m, höjd 0,95m, djup 0,78m

Två låghusmullar på en förskola i Mölndal

Mullbänken tillverkas i lärkträ som ej behöver impregneras för att klara en längre hållbarhetstid. Låghusmullen isoleras med 10 mm Stratocell, om så önskas.


* Vi tillverkar den nu även i två fack. Fördelen är att kompostprocessen fungerar mer stabilt året om eftersom volymen per fack ökar. En nackdel kan vara att locken

blir lite tyngre.

Beställ din mullbänk direkt från Kompostbutiken.

Maila till@kompostbutiken.com eller ring mig på 0736/65 20 08

Låghusmulle 1400 liter

14.930:- inkl moms


Avsedd för flerfamiljskompostering och förskolor


Låghusmullen 1400-liter är en lärkträkompost som förvandlar ditt matavfall till näringsrik jord. Komposten består av tre fack* och är beräknad att klara ca 10 hushålls normala bioavfall. Kompostmassan i ett fack som blivit fullt ligger kvar på plats

och mognar medan man jobbar vidare med att fylla fack två och tre. Mullbänken installeras med ett startpaket mask för att påskynda omvandlingen av det organiska avfallet till jord. Då tredje facket fyllts är i regel det första facket moget och kan användas till odling eller allmän jordförbättring. Observera att denna jord är mycket näringsrik!

Mullbänken är försedd med avtagningsbara luckor för tömning resp. fyllning vilket underlättar den löpande skötseln. Ett finmaskigt rostfritt nät i botten samt ca 10 cm upp längs kanterna hindrar smågnagare att ta sig in.