Till Kompostbutikens besökare

Till Kompostbutikens besökare


År 1994 startade jag Kompostbutiken och vi har byggt verksamheten 

på tillverkning av komposter i FSC-märkt sibirisk lärk.

Men 2022 i februari ändrades förutättningarna dramatiskt när Ryssland

startade sitt vidriga krig mot Ukraina. Under inga omständigheter

kommer vi att köpa mer sibirisk lärk från Putins Ryssland, och så resonerar

även vår nuvarande leverantör Holms trävaror. Den lärk vi har i vår verkstad

nu är redan importerad och kommer kanske att räcka för fortsatt tillverkning

fram till 2025.

Vad som sker då vi snickrat upp all vår sibiriska lärk* vet jag inte idag.

Den som lever får se, som min mor så klokt sa.


Leif Strandh maj 2023

Sibirisk lärk* är ett träd med utbredning över stora delar av nuvarande Ryssland men även i Kina och Mongoliet. Trädet är mycket vanligt i sitt utbredningsområde. Trädet kan bli upp till 40 m högt med en stamdiameter på 80 cm. 

Lärken utvecklas i mycket fuktig miljö och har därför mycket god rötbeständighet. Denna rötbeständighet beror på både arvsfaktorer, då arten utvecklats i miljöer där rötbeständighet är livsnödvändig och på gynnsam selektion av varje individ.

Träkonstruktioner av sibirisk lärk var tidigare mycket vanliga för båtar och byggnader. Med modernare tekniker har bruket av träslaget fallit i glömska. På senare tid har dock träslaget fått en renässans på grund av en utbredd medvetenhet om de skadliga följderna av bruket av exotiska träslag, liksom de miljöproblem som är förknippade med det utbredda bruket av tryckimpregnerat virke. Sibirisk lärk har en jämförelsevis god motståndskraft mot biologisk nedbrytning och kan ersätta impregnerat virke i många typer av användning.


* källa Wikipedia

KOMPOSTBUTIKEN/Leffe på hörnet, Såggatan 61, 414 67 GÖTEBORG, 0736/65 20 08, e-post: till kompostbutiken.com