Välkommen till Kompostbutiken!

Komposter, serviceavtal, maskar och odlingskragar!
På Såggatan i Majorna tillverkar vi komposter och odlingskragar i sibirisk SFC-märkt lärk. Tillverkning har skett sedan 1995. Vi kallar våra komposter för Mullbänkar och tillverkar dem på beställning i olika storlekar och för olika behov.

Vi erbjuder serviceavtal till fastighetsägare där vi löpande sköter komposteringen i våra Mullbänkar. De boende får en fin och näringsrik jord som resultat. Bra om man vill odla tomater och blommor. Och varför då inte odla i våra odlingskragar i lärk!


Här investerar vi för att utveckla sverige

Vi sköter om ett flertal större komposter för flerfamiljshushåll i Majorna, men vi behöver bli fler som kan hantverket. Med stöd från Leader Längs Göta Älv och Europeiska Socialfonden har vi 2018 kunnat starta projektet "Gröna jobb på Norra Hisingen: utbildning i professionell kompostering".