Sibirisk lärk

Sibirisk lärk* är ett träd med utbredning över stora delar av nuvarande Ryssland men även i Kina och Mongoliet. Trädet är mycket vanligt i sitt utbredningsområde. Trädet kan bli upp till 40 m högt med en stamdiameter på 80 cm. 

Lärken utvecklas i mycket fuktig miljö och har därför mycket god rötbeständighet. Denna rötbeständighet beror på både arvsfaktorer, då arten utvecklats i miljöer där rötbeständighet är livsnödvändig och på gynnsam selektion av varje individ.

Träkonstruktioner av sibirisk lärk var tidigare mycket vanliga för båtar och byggnader. Med modernare tekniker har bruket av träslaget fallit i glömska. På senare tid har dock träslaget fått en renässans på grund av en utbredd medvetenhet om de skadliga följderna av bruket av exotiska träslag, liksom de miljöproblem som är förknippade med det utbredda bruket av tryckimpregnerat virke. Sibirisk lärk har en jämförelsevis god motståndskraft mot biologisk nedbrytning och kan ersätta impregnerat virke i många typer av användning.


* källa Wikipedia