Sibirisk lärk

Sibirisk lärk* är ett träd med utbredning över stora delar av nuvarande Ryssland men även i Kina och Mongoliet. Trädet är mycket vanligt i sitt utbredningsområde. Trädet kan bli upp till 40 m högt med en stamdiameter på 80 cm. 

Lärken utvecklas i mycket fuktig miljö och har därför mycket god rötbeständighet. Denna rötbeständighet beror på både arvsfaktorer, då arten utvecklats i miljöer där rötbeständighet är livsnödvändig och på gynnsam selektion av varje individ.

Träkonstruktioner av sibirisk lärk var tidigare mycket vanliga för båtar och byggnader. Med modernare tekniker har bruket av träslaget fallit i glömska. På senare tid har dock träslaget fått en renässans på grund av en utbredd medvetenhet om de skadliga följderna av bruket av exotiska träslag, liksom de miljöproblem som är förknippade med det utbredda bruket av tryckimpregnerat virke. Sibirisk lärk har en jämförelsevis god motståndskraft mot biologisk nedbrytning och kan ersätta impregnerat virke i många typer av användning.


Till Kompostbutikens besökare.


Detta är anledningen till att vi sedan 1994 använt FSC-märkt sibirisk lärk i våra komposter. Sedan Rysslands krig mot Ukraina kommer vi dock under inga omständigheter att köpa mer sibirisk lärk från Ryssland. Så resonerar även vår nuvarande leverantör Holms trävaror. Den lärk vi har i vår verkstad nu är redan importerad och kommer kanske att räcka för fortsatt tillverkning i ca 2 år till . Vi kommer inte att tillverka fler odlingskragar i lärk utan satsa på Villamullar men framför allt att serva våra stora 3000-liters komposter i Majorna där vi har vår kompostservice. 

Vad som sker då vi snickrat upp vår sibiriska lärk vet jag inte idag. 

Den som lever får se, som min mor så klokt sa.


Leif Strandh okt 2022


* källa Wikipedia