Villamulle 500 liter

Perfekt för en familj med villa och trädgård

Villamulle

Villamullen 500-liter är en lärkträkompost som förvandlar ditt matavfall till näringsrik jord. Komposten består av två fack och är beräknad att klara bioavfall från en familj med trädgård. Kompostmassan i ett fack som blivit fullt ligger kvar på plats och mognar medan man jobbar vidare med att fylla fack två. Mullbänken installeras med ett startpaket mask för att påskynda omvandlingen av det organiska avfallet till jord. Då andra facket fyllts är i regel det första facket moget och kan användas som t ex jordutfyllnad. Men observera att denna jord är mycket näringsrik!

Villamulle
Åldrande villamulle som står i Botaniska Trädgården, Göteborg.
Villamulle
Bredd 1,15m, höjd 0,85m, djup 0,67m

Nytillverkad Villamulle ej behandlad med linolja.

Villamullen är försedd med avtagningsbara luckor för tömning resp fyllning vilket underlättar den löpande skötseln. Ett finmaskigt rostfritt nät i botten samt ca 10 cm upp längs kanterna hindrar smågnagare att ta sig in.

Mullbänken tillverkas i lärkträ som ej behöver impregneras för att klara en längre hållbarhetstid. Villamullen isoleras med 10 cm stratocell.

3.850:- inkl moms

Maskkomposten Villamullen kan även köpas på Sneckenström eller hos Gardenhome.

Maskkomposten Villamullen kan även köpas på Sneckenström hos Gardenhome