Våra verksamheter

KOMPOSTBUTIKEN ägs och drivs av Västfront Produktion ekonomisk förening. Den bildades 1992 med det stolta syftet att främja både kultur och vår miljö. Sedan dess har vi vässat vår affärsidé. Den är att "Erbjuda varor och tjänster som kan ge den enskilda människan möjlighet att agera för en hållbar samhällsutveckling". Kontaktperson för föreningen är Leif Strandh, leif.strandh@kompostbutiken.com

KOMPOSTBUTIKEN är helt unik. Den har en verkstad där vi snickrar våra komposter. Där finns rara maskar att köpa och där finns även en viss försäljning av ekologiska varor. Den är också ett utlämningsställe för ekobeställare, växthus för mönjeliljor samt kontor för skivbolaget Västfront Produktion. Dessutom fylls den ofta av vänliga hundar med glada svansar. Den har funnits sedan 1995.

Varför kan man inte köpa ekologisk mat direkt från små producenter? Den frågan ställde vi 2004 och startade Ekobeställarna. En småskalig näthandel som växer sig stadigt lite större för varje år. Västfront driver Ekobeställarna som finns både i Göteborg och i Östersund.

Västfront Produktion representeras också av Anna Bisther, marinbiolog och journalist. Efter tio år på havet bland valar och norrmän är det nu mest journalistik. Frilansjournalistik, som ofta och gärna handlar om naturvetenskap. Och miljöfrågor. Basen är då Reportagebörsen nere vid Kronhusbodarna.

Kontakt