Låghusmulle 1400 liter

Avsedd för hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och förskolor

Låghusmulle

Låghusmullen 1400-liter är en lärkträkompost som förvandlar ditt matavfall till näringsrik jord. Komposten består av tre fack och är beräknad att klara 10-12 hushålls normala bioavfall. Kompostmassan i ett fack som blivit fullt ligger kvar på plats och mognar medan man jobbar vidare med att fylla fack två och tre. Mullbänken installeras med ett startpaket mask för att påskynda omvandlingen av det organiska avfallet till jord. Då tredje facket fyllts är i regel det första facket moget och kan användas som t ex jordutfyllnad. Men observera att denna jord är mycket näringsrik!

Mullbänken är försedd med avtagningsbara luckor för tömning resp fyllning vilket underlättar den löpande skötseln. Ett finmaskigt rostfritt nät i botten samt ca 10 cm upp längs kanterna hindrar smågnagare att ta sig in.

Låghusmulle
Bredd 2,17m, höjd 0,95m, djup 0,78m

Två låghusmullar på en förskola i Mölndal.

Mullbänken tillverkas i lärkträ som ej behöver impregneras för att klara en längre hållbarhetstid. Låghusmullen isoleras med 10 mm Stratocell.

10.350:- inkl moms